Search
Close this search box.

Här är de vanligaste frågorna om MowFleet-systemet:

Startkostnaden för systemet är endast 1kr/m² installerad yta. 
En installation på 35 000 m² ger alltså en startkostnad om 
35 000 kr. Därefter hyr ni ett komplett system av oss till ett 
fast pris per klippt m²/år. 
Ni slipper således göra stora investeringar i robotar eller elinstallationer. Dessutom frigör systemet tid för personalen att utföra mer lönsamma arbetsuppgifter.

Inga. Säkerheten i de här klipparna är mycket hög. Skulle de lyftas eller på annat sätt påverkas, så stannar knivdisken med rakbladsknivarna omedelbart.

Vårt system har använts sammanlagt 150 000 timmar utan vare sig stölder eller incidenter. Problemet är obefintligt i och med att klipparna används enbart under arbetstid. Skulle någon flyttas, så kan vi följa positionen i realtid via GPS.

Klipparen överröstas av ett måttligt regn, så varken djur eller människor störs då systemet är i arbete. Inte heller har vi haft en enda incident där igelkottar eller fågelungar råkat illa ut.
En oberoende dansk-brittisk studie visar, att de Husqvarna-modeller vi arbetar med är de minst farliga för djurlivet.

Skillnaden mot att använda en traditionell åkgräsklippare är stor. Med robotgräsklippning försvinner långa pass med hörselkåpor, vibrationsskador, stress från buller och inandning av bensinångor. Dessutom bidrar MowFleet till en mer varierad arbetsdag. Arbetsmiljön förbättras därmed på många plan. 

MowFleet möter alla de framtida krav gällande kolväten, CO₂ och andra skadliga avgasemissioner som vi kan förutsäga. Utsläppen är nämligen noll. Mest påverkas miljön av att personalen kör ut till ytorna i sina ordinarie fordon.

I Kalifornien, där det från och med 2024 är förbjudet att sälja gräsklippare med förbränningsmotorer som drivs av fossila bränslen, märker vi en stor skillnad i efterfrågan. Liknande lagstiftning lär vi snart se även i Sverige. Inget företag eller kommun har idag råd att inte försöka minska sin miljöpåverkan.

Även den här webbplatsen använder kakor för att bli bättre. Klicka om det är OK.