Search
Close this search box.

Vad är MowFleet?

Robotar som klipper gräs, är ju ingenting nytt. Det nya är att ett antal robotar gör jobbet åt dig som har många ytor att sköta.

De jobbar i vårt patenterade system, som inte kräver att du har elektricitet framdragen. Vi har ersatt starkström med batterier och fasta installationer med flexibilitet.

Sedan kan du själv välja bland argumenten – att robotarna är tystare än ett sommarregn; att klimatavtryck och utsläpp minimeras eller att de kan klippa ytor där stora åkklippare inte tar sig fram.

Det är MowFleet. Och systemet har fler fördelar än så: Gräset blir exempelvis grönare där robotarna klippt.

100% fossilfritt.

Konventionella, bensindrivna klippare kan vara ena riktiga miljöbovar. MowFleet är en lösning som inte genererar några utsläpp alls. Laddar ni klipparna med grön el, så kan man med fog säga att ni klipper nästan helt klimatneutralt.

Tystare än ett sommarregn.

Buller är en bidragande orsak till stress och andra tråkigheter. Ljudet från en bensinklippare kan uppgå till 91 dB – alltså i nivå med en jazzkonsert. En gräsyta klipps 20-22 gånger/säsong i snitt, vilket betyder att du slipper många jazzkonserter.

Behagligare arbetsmiljö.

Att dagligen sitta på en vibrerande maskin under många arbetstimmar, påverkar kroppen på en mängd skadliga sätt. MowFleet gör arbetsdagen mindre monoton och frigör dessutom tid för att lösa andra arbetsuppgifter.

Den knappt hörbara revolutionen.

Ljudnivån, ca 55 dB, uppskattas av hotellgäster, boende, spa-besökare,  stadsparksflanörer och andra levande varelser.
Det har vi hört från säker källa.

Utan att lämna spår.

Systemet är särskilt bra för svårtillgängliga eller kuperade ytor, där en tung, konventionell klippare inte kan ta sig fram, eller riskerar att välta. Att robotklipparna är lätta gör att man kan klippa ofta. Detta ger en tätare, finare gräsyta utan fula hjulspår.

Lätt att installera – utan el.

Ingen elektricitet behöver dras till de ytor som ska klippas. Både klippare och basstationer använder laddbara batterier som kopplas i och ur på några ögonblick. Då utrustningen hämtats in finns ingenting dyrt eller stöldbegärligt kvar vid gräsytan.

Utan tunga investeringar.

Att komma i gång och använda MowFleet är inte kapitalkrävande (ni behöver inte ens köpa några klippare). I stället hyr ni utrustningen av oss, betalar ett fast pris per m2, och får service och utbildning av er lokala återförsäljare.

Möt morgondagens miljökrav idag.

En vanlig gräsklippare som körs en timme på 95-oktanig bensin släpper ut lika mycket skadliga ämnen som en bil som kör mellan Stockholm och Oslo.
Att man börjat strama åt lagstiftningen kring den här sortens maskiner är därmed inte så konstigt…

Så är en arbetsdag med MowFleet.

Vad kostar det att klippa gräs?

Vad våra kunder har att berätta.

Hör av dig så berättar vi gärna mer!

Även den här webbplatsen använder kakor för att bli bättre. Klicka om det är OK.