Search
Close this search box.

Konsten att klippa 62 gräsytor och samtidigt nå hållbarhetsmålen.

Rothoffsparken i Eskilstuna, en av de grönytor som Eskilstuna kommun klipper med MowFleet-systemet.

I Eskilstuna är miljö- och hållbarhetsmål inte något som bara syns i PowerPoints. Rubriker som ”the world capital of recycling” och reportage i BBC om kommunens sopsortering och återbruksgalleria säger en del. Dessa är de synligaste delarna på isberget. Sedan ska det klippas gräs också. Daniel Wennersten, områdeschef stadsmiljö på kommunen, såg över avtalen för […]

Även den här webbplatsen använder kakor för att bli bättre. Klicka om det är OK.