Search
Close this search box.

Robotic Lawn Care Systems inleder samarbete med AOS.

Samarbetspartners. Till vänster: Kalle Andersson, VD och grundare av MowFleet. Till höger: Joe Langton, VD och grundare av Automated Outdoor Solutions i Illinois, USA.

Illinois-företaget Automated Outdoor Solutions kommer tillsammans med greentech-innovatören RLCS, Robotic Lawn Care Systems, att automatisera och digitalisera professionell trädgårdsskötsel i USA. Bolagen kommer att samarbeta för att introducera MowFleet på den amerikanska marknaden. Erbjudandet: Elnätsoberoende, tyst och utsläppsfri gräsklippning.

MowFleet är automation när den är som bäst. Systemet hjälper våra kunder att bli mer effektiva och nå bättre klippresultat. Men det underlättar också deras rekrytering och förbättrar arbetsmiljön för dem som gör jobbet. Här i USA representerar MowFleet något helt nytt; en miljömässigt hållbar lösning som är elnätsoberoende. Detta blir ett viktigt tillskott i AOS produktportfölj och en win-win-win, där våra slutkunder är den allra största vinnaren. Rent krasst har gräsklippning varit en förlustaffär. Med automation kan man nå lönsamhet”, säger Joe Langton, VD på Automated Outdoor Solutions, och en av de första att erbjuda robotgräsklippning på den amerikanska marknaden.

Kalle Andersson, VD på RLCS, som uppfunnit det nu patenterade MowFleet systemet, är peppad inför samarbetet: ”Tillsammans har RLCS och AOS arbetat med robotgräsklippning i över 40 år. Vi kan lugnt säga att vi känner slutanvändarna, deras vardag och behov.

Systemet är utsläppsfritt och använder 98 procent mindre energi än traditionella åkgräsklippare. Sådan information gör robotklippningens fördelar tydliga för allmänheten, men den mest påtagliga uppsidan märks så snart systemet börjar jobba:
Det är ju i princip ljudlöst, ingen blir störd. Den personal som sköter vårt system välkomnas av dem som bor eller jobbar i det område som ska klippas. Folk kommer fram och pratar och är positivt nyfikna. Skillnaden mot en bullrig åkgräsklippare är stor.

USA-introduktionen ligger väl i tiden, då Kalifornien nyligen antog en lag som förbjuder försäljningen av gräsklippare som drivs med fossila bränslen. Lagen träder i kraft år 2024 och kommer att ha stor effekt på en enorm marknad. Enbart i Kalifornien beräknas den 2022 att omsätta 10 miljarder USD. Kalle Andersson ger fler detaljer:

Se vad som skedde på 70-talet med katalytisk avgasrening för bilar. Det kommer att hända igen. Kalifornien tar täten och andra följer efter. Sverige också. Entreprenörerna på USA:s västkust har nu lite mindre än 700 dagar på sig tills lagen träder i kraft. Ett bra tillfälle för dem att anpassa sin verksamhet och göra den miljömässigt sund och ekonomiskt lönsam.

Året 2022 har redan inneburit två viktiga milstolpar för MowFleet i USA: Nyligen erhölls patentskydd för själva systemet. Och nu, när detta skrivs, inleds partnerskapet med Automated Outdoor Solutions på The Illinois + Wisconsin Landscape Show. En branschmässa som startar idag, den 2 februari.

”Det låter nog som en kliché, men i AOS, som är specialiserat på automation, har vi hittat en riktigt bra partner. De är experter på att knyta ihop greentech-innovatörer som oss med slutkunder – något som kommer att vara mycket viktigt under vår USA-lansering”, rundar Kalle Andersson av.

Om Robotic Lawn Care Systems
Det svenska Greentech-bolaget RLCS utvecklade ett batteridrivet, autonomt system för underhåll av grönytor 2015. Systemet baseras på marknadens bästa robotklippare och marknadsförs nu under varumärket MowFleet. Den patenterade lösningen använder batterier och är således inte beroende av framdragen elektricitet. En flotta av robotklippare klipper en mängd grönytor varje vecka; ett arbetssätt som sänker kostnaderna, är mindre personalkrävande och ger ett bättre klippresultat. Samtidigt är det praktiskt taget ljudlöst och närapå helt utan utsläpp. Systemet har klippt hundratusentals timmar utan incidenter, stölder eller skadegörelse. MowFleet hjälper till att öka trivsel och livskvalitet i och kring parker, kyrkogårdar, äldreboenden, bostadsområden, spaanläggningar och andra allmänna grönytor.

Om AOS, Automated Outdoor Solutions
Joe Langton är med sitt företag AOS, Automated Outdoor Solutions en opinionsledare inom automatisering, främst inom trädgårdsskötsel. AOS har länge erbjudit robotgräsklippare för kommersiellt bruk och hjälper entreprenörer över hela USA att ta steget från traditionella åkgräsklippare till tyst och utsläppsfri robotgräsklippning.

Även den här webbplatsen använder kakor för att bli bättre. Klicka om det är OK.