Search
Close this search box.

Vårt system har fått sitt första USA-patent.

Det Svenska bolaget Robotic Lawn Care Systems (RLCS), tillkännager idag att bolaget kommer att få patentskydd för sitt MowFleet™-system – där en flotta av robotgräsklippare ersätter konventionella åkgräsklippare vid skötseln av grönytor.

Den tunga, bullriga traktorgräsklipparen kan snart vara historia. Ny lagstiftning i Kalifornien, förbjuder försäljningen av gräsklippare som drivs av fossila bränslen visar vägen”, säger Kalle Andersson, VD på RLCS. ”Det ändrar synen på gräsklippning. Personalen ute på fältet välkomnas när de kommer ut på jobb. Tidigare, innan bytet till robotklippare, sågs de som ett störningsmoment.

RLCS patentansökan gäller ett system för robotgräsklippning av publika ytor, oberoende av elnätet. Patentet, som träder i laga kraft under det första kvartalet av 2022, är centralt i RLCS strategi för introduktionen på den amerikanska marknaden och stärker företagets position gentemot konkurrenterna.

Kalle Andersson har utvecklat och förfinat MowFleet-systemet sedan 2015:
Det var ett naturligt steg att ta. Sverige har fler robotgräsklippare per capita än något annat land, men vi såg inga ’traditionella’ robotgräsklippare användas på allmänna gräsytor. Med vårt system har professionell robotgräsklippning blivit en realitet. Dyra och komplicerade elinstallationer har ersatts av en flexibla lösning med batterier. Att robotgräsklipparna bara använder två procent av den energi som krävs för traditionella åkgräsklippare, är förstås heller ingen nackdel.
Sedan starten i Sverige har systemet klippt under 250 000 timmar på allmänna grönytor. Detta har skett helt utan incidenter, i det närmaste ljudlöst och praktiskt taget utsläppsfritt. Bland kunderna finns kommunal förvaltning, pastorat och kommersiella aktörer.

MowFleet-system sänker även de faktiska kostnaderna för exempelvis drivmedel, och frigör tid för personalen på fältet, som då möjlighet att hinna med andra arbetsuppgifter.
Den feedback vi fått är glasklar; robotgräsklippning innebär en mängd förbättringar av arbetsmiljön för dem som gör jobbet ute på gräsytorna. Och det är givetvis väldigt uppmuntrande att kunna hjälpa till även på det planet”, avslutar Kalle Andersson.

Om RLCS, Robotic Lawn Care Systems

Det svenska greentech-bolaget RLCS utvecklade ett batteridrivet, autonomt system för underhåll av grönytor 2015. Systemet baseras på marknadens bästa robotklippare och marknadsförs nu under varumärket MowFleet. Den patenterade lösningen använder batterier och är således inte beroende av framdragen elektricitet. En flotta av robotklippare används för att klippa en mängd grönytor varje vecka. Arbetssättet sänker kostnaderna, är mindre personalkrävande och ger ett bättre klippresultat samtidigt som det är praktiskt taget ljudlöst och närapå helt utan utsläpp. Systemet har klippt hundratusentals timmar utan incidenter, stölder eller skadegörelse. MowFleet hjälper till att öka trivsel och livskvalitet i och kring parker, kyrkogårdar, äldreboenden, bostadsområden, spaanläggningar och andra allmänna grönytor.

Även den här webbplatsen använder kakor för att bli bättre. Klicka om det är OK.