Search
Close this search box.

För att förbättra den psykosociala arbetsmiljön i Halmstad församling engagerades nya grässklippare.

Diana Svensson, kyrkogårdsmästare i Halmstad församling, som börjar klippa med MowFleet-systemet 2014

– ’Hinner inte!’ Det var det vanligaste jag fick höra för några år sedan. Det var det historiska arvet. Personalen hade länge varit stressad och trivdes inte. Men att köra slut på våra medarbetare fanns inte på kartan. Därför tog vi in en entreprenör för att sköta gräsytorna.
– Till säsongen 2023 kan vi ta över gräsklippningen själva igen. Med hjälp av robotar. De kommer att lösgöra tid för vår personal, att användas till andra uppgifter.

Diana Svensson är kyrkogårdsmästare i Halmstad församling. Det betyder att hon har ansvar för närmare 23,3 hektar kyrkogård (ja, hela 233 000 m²).
– Totalt sköter vi fem kyrkogårdar i församlingen och ansvarar för skötseln av 4 500 gravar. Det finns alltid jobb för mina runt 20 anställda. Dessutom får vi hjälp av 15 sommarjobbare.

– Man får vara varsam med förändringar. De här är en arbetsplats där flera i laget jobbat hela sitt yrkesverksamma liv. För tre-fyra år sedan hade vi nog motståndet varit större. Men… teamet är försiktigt optimistiska… kan man säga så, trots att vi inte är i gång ännu?

Medarbetarna är nummer ett.
– Vi försöker självklart fasa ut fossila bränslen så snabbt det är praktiskt möjligt. Men det här är en arbetsplats där personalen är väldigt viktig och där vi försöker att vara proaktiva för att deras dag ska fungera. Så medarbetarna var nummer ett. Och vi tror att det kommer att gynna kvaliteten på vårt jobb.

Mäter ni kvaliteten på något sätt?
– Kommuner har medborgarenkäter. Vi har ett tuffare och mer direkt mätinstrument: Våra uppdragsgivare, alltså alla som betalar för gravskötseln. De påpekar snabbt om något missats. En bra indikator på om vi håller nivån.

Stillhet som affärsidé.
De fjorton robotarna i systemet ska till att börja med klippa 45 000 m² fördelade på totalt 120 ytor. Flera av dem är komplexa med små gravkvarter. Men kyrkogårdar ställer ju också andra krav på dem som arbetar:
– Vi har hand om en plats där affärsidén är stillhet och där vi ibland möter människor i sorg. Det är helt centralt. Vi försöker alltid att vara ett så omärkligt inslag som möjligt, då människor besöker sin kyrkogård. Att robotarna är så tysta gör givetvis stor skillnad.

– Sedan är de en del av det ordinarie miljöarbetet, men framför allt vill jag framhålla den förbättrade arbetsmiljön. Både den fysiska och den psykosociala. Alla kommer att få en mer varierad arbetsdag, avslutar Diana Svensson. Och tillägger:
– De där stressade utropen kommer nog att vara ett minne blott. Att de spenderar mindre tid på åkgräsklipparna kommer frigöra tid för så mycket annat arbete på våra kyrkogårdar.

 

Vadstena pastorat var först av landets församlingar med att använda robotgräsklippning. Läs mer om dem här.

Även den här webbplatsen använder kakor för att bli bättre. Klicka om det är OK.